Monthly Archives: Квітень 2014

Віддалене керування Windows з Python

А хтось за допомогою пітона навчився керувати мікрохвильовкою.

А хтось за допомогою пітона навчився керувати мікрохвильовкою.

Зараз я знаю два способи робити це за допомогою WinRM – реалізації компанією Microsoft відкритого протоколу WS-Management (Якщо точніше то не WS-Management, а MS-WSMV але то надто тонкі деталі).

Перший спосіб – синхронна бібліотека нашого співвітчизника Алексея Діяна pywinrm. Другий – асинхронна бібліотека американського виробництва яка називається txwinrm, де tx означає Twisted. Плюс першої в тому, що з її коду я зліпив приклад виклику команди на віддаленому хості менш ніж за 300 рядків коду, замінивши urllib2 на requests. Думаю якщо ще трохи розберусь на дозвіллі – зліплю ще менший приклад і продокументую його маючи нормальний компактний опис нутрощів протоколу MS-WSMV.

А на роботі я маю проблеми з конфігурацією користувача для отакого віддаленого керування, але з адміністратором все працює після виконання на сервері звичайного winrm quickconfig.


Filed under: Кодерство Tagged: Python, windows

Фреймворк фільтра TSV (CSV)

Тут розкажу про модуль csv в Python, та як змусити його реагувати на кодування файлів.

TSV (значення розділені табуляцією) - це формат таблиці, яка зберігається в звичайному текстовому файлі і в якій кожен рядок – це рядок тексту, а стовпці розділяються символом табуляції. Його вміють відкривати всілякі програмки електронних таблиць, але перевага ще й в тому що його можна прочитати за допомогою звичайнісінького cat. Для прикладу табличка з групами крові (дані не перевірені, якщо ви сюди за ними, то краще спитайте лікаря):

bunyk@xubuntyk:~/tsv_filter_test$ cat blood.tsv 
Тип	Можливий донор для
A+	A+, AB+
O+	O+, A+, B+, AB+
B+	B+, AB+
AB+	AB+
A-	A+, A-, AB+, AB-
O-	A+, O+, B+, AB+, A-, O-, B-, AB-
B-	B+, B-, AB+, AB-
AB-	AB+, AB-


Давайте напишемо програму, яка візьме цю табличку, і перетворить її на табличку з парами дозволених переливань:

from csv_wrapper import transform_tsv # про це трохи далі 

def main():
  transform_tsv('blood.tsv', 'blood_pairs.tsv', transformation)

def transformation(row, num):
  if num == 0: # перший рядок - заголовок
    yield row # не чіпаємо
    return
  for recipient in row[1].split(', '): # пробігаємо по списку реципієнтів в другій колонці
    yield (row[0], recipient) # і віддаємо для кожної пари донор-реципієнт новий рядок

if __name__ == '__main__':
  main()

Отримуємо файл що починається так:

bunyk@xubuntyk:~/tsv_filter_test$ head blood_pairs.tsv 
Тип	Можливий донор для
A+	A+
A+	AB+
O+	O+
O+	A+
O+	B+
O+	AB+
B+	B+
B+	AB+
AB+	AB+

Тепер про те як працює transform_tsw. Вона використовує стандартну бібліотеку, але проблема зі стандартним модулем csv в тому що в python2 він дуже погано дружить з кодуваннями, і вимагає передавати йому байти, бо, бачте, з закінченнями рядків він сам хоче розібратись… Є ще модуль unicodecsv, який вирішує проблему з Python2, але в Python3 csv вже нормально спілкується Юнікодом, а open приймає кодування, тому там він не такий корисний.

Як варіант, ми використаємо адаптер описаний в книжці Porting to Python3. Тут його наводити не будемо, бо довгий (я його додав в бібліотеку butils), а просто розглянемо функцію transform_tsv, бо цікава:

def transform_tsv(src, dst, transformation, encoding='utf-8'):
  with UnicodeReader(src, encoding=encoding, delimiter='\t') as reader, \
    UnicodeWriter(dst, encoding=encoding, delimiter='\t') as writer:
    for i, src_row in enumerate(reader):
      for dst_row in transformation(src_row, i):
        writer.writerow(dst_row)

Тут за допомогою with ми відкриваємо одночасно два файли. А далі все очевидно. Проходимось по рядках першого, запускаємо фукцію трансформації і всі результати які вона видає записуємо у рядки другого.


Filed under: Кодерство Tagged: Python

Звідки в коді йде цей вивід? (вдосконалюємо логи)

Найважливіше питання для розробника якому треба пофіксити помилку, і він не знає де, але знає що в логах написано щось не те – хто саме й звідки ті логи пише.

Для вирішення такої проблеми я написав функцію watch_for_output, яка патчить sys.stdout та sys.stderr так що ті починають з кожним рядком що їм передають, виводити всі контактні дані того хто передає. Я помістив її в свою бібліотеку з всякими утилітами, тому використати її можна так:

import butils
butils.watch_for_output()

print 2 + 2

# OUT: test.py:4 print 2 + 2
# OUT: 4
# OUT: test.py:4 print 2 + 2 # print друкує ще перехід на новий рядок
# OUT: 

Біда тільки що коли вивід відбувається за допомогою не print, а наприклад якогось log.info, вийде таке:

2014-04-10 20:56:19,593 INFO zen.zenpython: Connecting to localhost:8789
/opt/zenoss/lib/python2.7/logging/__init__.py:863 stream.write(fs % msg)

Не дуже корисно… Але, ми бачимо в рядку лога таке: zen.zenpython. Це, скоріш за все, назва логера, а ми знаємо що логгер – сінглтон відносно назви (Note that Loggers are never instantiated directly, but always through the module-level function logging.getLogger(name). Multiple calls to getLogger() with the same name will always return a reference to the same Logger object. Logger objects). Тепер, ми можемо пропатчити його формат так, аби він друкував окрім всього іншого рядок і файл з якого викликаний:

import logging

FORMAT = '%(pathname)s:%(lineno)s %(message)s'
fmtr = logging.Formatter(FORMAT)
han = logging.StreamHandler()
han.setFormatter(fmtr)

log = logging.getLogger('zen.zenpython')
log.addHandler(han)

І ми отримуємо щось на зразок:

/opt/zenoss/Products/ZenHub/PBDaemon.py:602 Connecting to localhost:8789
2014-04-10 21:05:27,853 INFO zen.zenpython: Connecting to localhost:8789

Хей, тепер ми знаємо звідки можна починати копатись в коді!

Інші корисні поля, наприклад func (назва функції з якої відбувається логування) чи name (назва логера) описані в класі LogRecord.


Filed under: Кодерство Tagged: Python

Список акселераторів типів в PowerShell

$acceleratorsType = [type]::gettype("System.Management.Automation.TypeAccelerators")
# хитрий спосіб обійти той факт що цей тип чомусь недоступний.
$acceleratorsType::Add("accelerators", $acceleratorsType)
[accelerators]::Get | Format-Table -AutoSize
Key          Value
---          -----
int          System.Int32
long         System.Int64
string        System.String
char         System.Char
bool         System.Boolean
byte         System.Byte
double        System.Double
decimal        System.Decimal
float         System.Single
single        System.Single
regex         System.Text.RegularExpressions.Regex
array         System.Array
xml          System.Xml.XmlDocument
scriptblock      System.Management.Automation.ScriptBlock
switch        System.Management.Automation.SwitchParameter
hashtable       System.Collections.Hashtable
type         System.Type
ref          System.Management.Automation.PSReference
psobject       System.Management.Automation.PSObject
pscustomobject    System.Management.Automation.PSObject
psmoduleinfo     System.Management.Automation.PSModuleInfo
powershell      System.Management.Automation.PowerShell
runspacefactory    System.Management.Automation.Runspaces.RunspaceFactory
runspace       System.Management.Automation.Runspaces.Runspace
ipaddress       System.Net.IPAddress
wmi          System.Management.ManagementObject
wmisearcher      System.Management.ManagementObjectSearcher
wmiclass       System.Management.ManagementClass
adsi         System.DirectoryServices.DirectoryEntry
adsisearcher     System.DirectoryServices.DirectorySearcher
psprimitivedictionary System.Management.Automation.PSPrimitiveDictionary
accelerators     System.Management.Automation.TypeAccelerators

Про деталі реалізації в C#, які змушують писати такий дивний код дивіться джерело.


Filed under: Кодерство Tagged: powershell