Monthly Archives: Жовтень 2014

Покращене запрошення до вводу $ ▮

Кольорове запрошення до вводу дозволяє візуально виділяти місця де ви ввели команду і лог виконання команди.

Для цього, потрібно задати змінну середовища PS1 в файлі ~/.bashrc для звичайного і для суперкористувача.

Наприклад:

export PS1="\[\e[0;34m\]\u@\h : \w\[\e[m\]\n\[\e[0;32m\]\A \$> \[\e[m\]"
export PS1="\[\e[0;34m\]┌─[\u@\h : \w\n└─[\[\e[0;31m\]\A\[\e[0;34m\]]─> \$ \[\e[m\]"

\[Все що поміщається в екрановані квадратні дужки\] – не враховується при обчисленні довжини запрошення, і важливо поміщати в такі дужки невидимі символи, бо довжина запрошення впливає на те як відображатиметься команда наприклад при навігації по історії команд.

\e[0;34m – синій колір, \e[0;32m – зелений, \e[m – повернутись до звичайного кольору. Повний список кольорів наприклад тут.

\u – користувач, \h – ім’я хоста до першої крапки, \w – повний шлях до поточної директорії, \A – час в 24-годинному форматі HH:MM, \$ – #, якщо ефективний UID користувача 0, інакше – $. Більше можна через man bash, в секції PROMPTING.


Filed under: Інструменти, Кодерство Tagged: linux

Генеруємо гарні PDF із Python. І трошки про качкодзьоба

Якось я був писав про один зі своїх домашніх проектів по обробці тексту. Суть проста: періоднично доводиться аналізувати тексти в яких наводяться цитати з єдиного джерела і в єдиному форматі. Замість того, щоб робити це вручну, я написав невеликий скрипт, який ці цитати збирає в одне місце і робить із них презентацію.

Робив він це таким чином: python-скрипт генерує tex-документ згодовує його Beamer+pdflatex і... профіт!

Все було б добре, але 1 - мені не подобався кінцевий результат, 2 - не подобалось застосовувати прив’язку до зовнішніх продуктів. Тож почались дослідження...